- Reset + Prindi

629. Kohtunikuametist vabastamine

15.09.2020

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Ande Tänava Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist alates 14.06.2021, Epp Tombaku Tartu Maakohtu kohtuniku ametist alates 01.08.2021 ja Viktor Brügeli Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 05.09.2021 nende endi soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 9. septembri 2020 ettepanek.

 

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 16.09.2020, 1