- Reset + Prindi

626. M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine

24.07.2020

1. Nimetan Miko Haljase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Etioopia Demokraatlikus Liitvabariigis, asukohaga Kairos.

2. Kutsun tagasi Sander Soone, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Etioopia Demokraatlikus Liitvabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 7