- Reset + Prindi

621. U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine

24.07.2020

1. Nimetan Urmas Eigla Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Brasiilia Liitvabariigis ja Peruu Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Mart Tarmaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Brasiilia Liitvabariigis ja Peruu Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 2