- Reset + Prindi

620. R. Kaljuranna nimetamine ja K. Kaarelsoni tagasikutsumine

24.07.2020

1. Nimetan Riina Kaljuranna Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Armeenia Vabariigis, asukohaga Thbilisis.

2. Kutsun tagasi Kai Kaarelsoni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Armeenia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 28.07.2020, 1