- Reset + Prindi

616. Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

01.07.2020

Riigikogus vastu võetud 17. juunil 2020