- Reset + Prindi

596. Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

17.06.2020

Riigikogus vastu võetud 10. juunil 2020

Avaldatud RT I, 01.07.2020, 1