- Reset + Prindi

590. U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine

16.06.2020

1. Nimetan Urmas Eigla Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Tšiili Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Mart Tarmaku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Tšiili Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 17.06.2020, 2