- Reset + Prindi

589. K. Kaarelsoni nimetamine ja J. Vanaveski tagasikutsumine

16.06.2020

1. Nimetan Kai Kaaresoni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Leedu Vabariigis, asukohaga Vilniuses.

2. Kutsun tagasi Jana Vanaveski, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Leedu Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 17.06.2020, 1