- Reset + Prindi

587. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (massilise sisserände tõkestamine)

10.06.2020

Riigikogus vastu võetud 3. juunil 2020

Avaldatud RT I, 17.06.2020, 1