- Reset + Prindi

586. Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks)

09.06.2020

Riigikogus vastu võetud 3. juunil 2020

Avaldatud RT I, 16.06.2020, 1