- Reset + Prindi

584. L. Bambuse nimetamine ja J. Jõesaar-Ruusalu tagasikutsumine

02.06.2020

1. Nimetan Lauri Bambuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Norra Kuningriigis, asukohaga Oslos.

2. Kutsun tagasi Janne Jõesaar-Ruusalu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Norra Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 03.06.2020, 2