- Reset + Prindi

579. Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus

28.05.2020

Riigikogus vastu võetud 20. mail 2020

Avaldatud RT I, 02.06.2020, 1