- Reset + Prindi

578. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)

21.05.2020

Riigikogus vastu võetud 18. mail 2020

Avaldatud RT I, 23.05.2020, 2