- Reset + Prindi

560. Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuse seaduse muutmise seadus

08.04.2020

Riigikogus vastu võetud 8. aprillil 2020

Avaldatud RT I, 09.04.2020, 14