- Reset + Prindi

555. T. Olviku kohtunikuametist vabastamine

09.03.2020

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Teet Olviku Pärnu Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
27. veebruarist 2021.

Alus: Riigikohtu esimehe 26. veebruari 2020 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 10.03.2020, 1