- Reset + Prindi

549. Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine)

05.02.2020

Riigikogus vastu võetud 23. jaanuaril 2020

Avaldatud RT I, 12.02.2020, 1