- Reset + Prindi

545. Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seadus

28.01.2020

Riigikogus vastu võetud 16. jaanuaril 2020

Avaldatud RT II, 29.01.2020, 1