- Reset + Prindi

519. Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmse seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine)

13.12.2019

Riigikogus vastu võetud 4. detsembril 2019

Avaldatud RT I, 20.12.2019, 1