- Reset + Prindi

508. Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

25.11.2019

Riigikogus vastu võetud 20. novembril 2019

Avaldatud RT I, 04.12.2019, 2