- Reset + Prindi

459. I. Kressel Vinciguerra nimetamine ja A. Froschi tagasikutsumine

28.05.2019

1. Nimetan Ingrid Kressel Vinciguerra Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Rumeenias, asukohaga Bukarestis.

2. Kutsun tagasi Ants Froschi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Bukarestis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 30.05.2019, 7