- Reset + Prindi

457. K. Kivi nimetamine ja R. Kruuvi tagasikutsumine

28.05.2019

1. Nimetan Katrin Kivi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks India Vabariigis, asukohaga New Delhis.

2. Kutsun tagasi Riho Kruuvi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku India Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 30.05.2019, 5