- Reset + Prindi

455. W. M. Laanemäe nimetamine ja M. Volmeri tagasikutsumine

28.05.2019

1. Nimetan William Mart Laanemäe Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Taani Kuningriigis, asukohaga Kopenhaagenis.

2. Kutsun tagasi Märt Volmeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Taani Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 30.05.2019, 3