- Reset + Prindi

454. M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine

28.05.2019

1. Nimetan Miko Haljase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Egiptuse Araabia Vabariigis, asukohaga Kairos.

2. Kutsun tagasi Sander Soone, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Egiptuse Araabia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 30.05.2019, 2