- Reset + Prindi

449. M. Kolga nimetamine ja M. Pajula tagasikutsumine

08.05.2019

1. Nimetan Margus Kolga Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Rootsi Kuningriigis, asukohaga Stockholmis.

2. Kutsun tagasi Merle Pajula, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Rootsi Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 10.05.2019, 2