- Reset + Prindi

448. K. Eesmaa nimetamine ja A. Unga tagasikutsumine

08.05.2019

1. Nimetan Kersti Eesmaa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Austraalias, asukohaga Canberras.

2. Kutsun tagasi Andres Unga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Austraalias.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 10.05.2019, 1