- Reset + Prindi

432. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)

07.03.2019

Riigikogus vastu võetud 21. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 19.03.2019, 8