- Reset + Prindi

411. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

07.03.2019

Riigikogus vastu võetud 20. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 19.03.2019, 3