- Reset + Prindi

408. M. Alaverilt teenetemärgi äravõtmine

04.03.2019

Võtan Mati Alaverilt ära talle Vabariigi Presidendi 2. veebruari 2001 otsusega nr 985 (RTL 2001, 18, 252) antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi ja 22. veebruari 2006 otsusega nr 980 (RTL 2006, 21, 351) antud Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lg 1 punkt 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 06.03.2019, 2