- Reset + Prindi

407. Kohtunikuametist vabastamine

04.03.2019

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan nende endi soovil Külli Mölderi Pärnu Maakohtu kohtuniku ametist alates
1. detsembrist 2019, Leili Raedla Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 1. jaanuarist 2020 ja Violetta Kõvaski Harju Maakohtu kohtuniku ametist alates 8. jaanuarist 2020.

Alus: Riigikohtu esimehe 20. veebruari 2019 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 06.03.2019, 1