- Reset + Prindi

401. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

21.02.2019

Riigikogus vastu võetud 13. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 01.03.2019, 2