- Reset + Prindi

396. Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

21.02.2019

Riigikogus vastu võetud 12. veebruaril 2019

Avaldatud RT I, 01.03.2019, 1