- Reset + Prindi

395. C. Kulli nimetamine ja A. Streimanni tagasikutsumine

19.02.2019

1. Nimetan Clyde Kulli Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis.

2. Kutsun tagasi A. Streimanni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 20.02.2019, 7