- Reset + Prindi

392. S. Soone nimetamine ja E-K. Kala tagasikutsumine

19.02.2019

1. Nimetan Sander Soone Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Eve-Külli Kala, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 20.02.2019, 4