- Reset + Prindi

391. K. Saarsalu-Layachi nimetamine ja A. Punga tagasikutsumine

19.02.2019

1. Nimetan Katrin Saarsalu-Layachi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures, asukohaga Genfis.

2. Kutsun tagasi Andre Punga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RTII, 20.02.2019, 3