- Reset + Prindi

389. M. Koka nimetamine ja C. Kulli tagasikutsumine

19.02.2019

1. Nimetan Marten Koka Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, esindajaks alaliste esindajate komitees (Coreper I komitees) asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Clyde Kulli, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, esindaja alaliste esindajate komitees (Coreper I komitees).

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 20.02.2019, 1