- Reset + Prindi

373. Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine

21.12.2018

Riigikogus vastu võetud 19. detsembril 2018

Avaldatud RT I, 04.01.2019, 12