- Reset + Prindi

362. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

14.12.2018

Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

Avaldatud RT I, 28.12.2018, 2