- Reset + Prindi

349. A. Hilpuse nimetamine ja T. Nirgi tagasikutsumine

10.12.2018

1. Nimetan Arti Hilpuse Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Usbekistani Vabariigis, asukohaga Riias.

2. Kutsun tagasi Tõnis Nirgi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Usbekistani Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 11.12.2018, 1