- Reset + Prindi

344. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

30.11.2018

Riigikogus vastu võetud 21.novembril 2018

Avaldatud RT I, 06.12.2018, 1