- Reset + Prindi

330. K. Iisopi kohtunikuametist vabastamine

19.11.2018

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Külli Iisopi Harju Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
1. juulist 2019.

Alus: Riigikohtu esimehe 12. novembri 2018 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 21.11.2018, 1