- Reset + Prindi

325. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus

08.11.2018

Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018

Avaldatud RT II, 13.11.2018, 3