- Reset + Prindi

318. K. Karelsohni nimetamine ja D.E. Schaeri tagasikutsumine

06.11.2018

1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Montenegros ja Serbia Vabariigis, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Montenegros ja Serbia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.11.2018, 1