- Reset + Prindi

317. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus

18.10.2018

Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018