- Reset + Prindi

317. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus

18.10.2018

Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018

Avaldatud RT II, 19.10.2018, 1