- Reset + Prindi

311. K. Karelsohni nimetamine ja D. E. Schaeri tagasikutsumine

15.10.2018

1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Bosnias ja Hertsegoviinas, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Bosnias ja Hertsegoviinas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 16.10.2018, 2