- Reset + Prindi

310. E.-M. Liimetsa nimetamine ja S. Schwede tagasikutsumine

15.10.2018

1. Nimetan Eva-Maria Liimetsa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Horvaatia Vabariigis, asukohaga Prahas.

2. Kutsun tagasi Sten Schwede, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Horvaatia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 16.10.2018, 1