- Reset + Prindi

309. K. Karelsohni nimetamine ja D. E. Schaeri tagasikutsumine

07.10.2018

1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Makedoonia Vabariigis, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Makedoonia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 09.10.2018, 4