- Reset + Prindi

307. A. Streimanni nimetamine ja I. Ameri tagasikutsumine

17.09.2018

1. Nimetan Alar Streimanni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis.

2. Kutsun tagasi Ingrid Ameri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 18.09.2018, 3