- Reset + Prindi

301. E.-M. Liimetsa nimetamine ja S. Schwede tagasikutsumine

21.08.2018

1. Nimetan Eva-Maria Liimetsa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Sloveenia Vabariigis, asukohaga Prahas.

2. Kutsun tagasi Sten Schwede, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sloveenia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 23.08.2018, 1