- Reset + Prindi

295. T. Kuke nimetamine ja R. Oidekivi tagasikutsumine

02.07.2018

1. Nimetan Toomas Kuke Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Austria Vabariigis, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Rein Oidekivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Austria Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 03.07.2018, 3