- Reset + Prindi

289. Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine)

27.06.2018

Riigikogus vastu võetud 13. juunil 2018

Avaldatud RT I, 06.07.2018, 2